Vid en titthålsoperation (laparoskopi) utförs operationen genom små hål i bukväggen istället för ett stort snitt. Metoden används även för att inspektera bukhålan vid magsmärtor och misstanke på infektioner med mera. Den lilla snittytan gör att läkningen går snabbare i jämförelse med en vanlig operation med större snittyta.

Bakgrund

Titthålsoperation utvecklades för att minska smärtan och risken för komplikationer samt för att minimera återhämtningstid vid kirurgiska ingrepp. Vid denna typ av operation är snittytorna oftast inte längre än 0.5 – 1.5 cm vilket även gör att blödningarna blir mindre än vid en vanlig operation.Tillvägagångssättet av operationen är sådan att den utförs under narkos och läkaren för in ett titthålsinstrument som fyller buken med koldioxid och en kamera samt andra kirurgiska instrument genom snitten. Efter operationen töms buken på gas och snitten sys igen. Det är vanligt att man känner smärta och ömhet efter operationen men det går snabbt över. Ofta får patienterna gå hem samma dag som operationen utförts. Information hämtad från Landstinget i Jönköpings län.

Vem får göra operationen

Den här typen av operation är relativt skonsam och lämplig för de flesta, men det finns tillfällen då det kan vara extra riskfyllt. Patienter som har kronisk tuberkulos, äter blodförtunnande, lågt antal blodplättar har större risk att råka ut för komplikationer. Ytterligare faktorer som kan skapa problem vid en titthålsoperation är sammanväxningar efter tidigare operationer, fetma och intraabdominella blödningar. Det är viktigt att informera sin läkare om man är gravid.

Operationen – Fördelar och möjliga komplikationer

En titthålsoperation är ett kirurgiskt ingrepp och innefattas även av risk för komplikationer precis som andra typer av operationer. Blödningar från insättningen av laparaskopet och att den gas som används under operationen hamnar fel i buken är komplikationer som är unika för just denna operationsmetod. Men risken för infektioner är mindre och patienterna upplever i allmänhet sin återhämtning som snabbare och mindre smärtsam. Detta är en av fördelarna med titthålsoperationer, just att den kan utföras relativt snabbt och kroppen tar inte speciellt mycket skada som kräver långvarig återhämtning. Läs om detta och mer därtill på CotoT.