Stomi är den medicinska termen för det kirurgiska ingrepp som gör när man ämnar placera en öppning på buken för att tömma kroppen på avföring. Stomioperationer utförs vanligen då tarmen har stora skador, drabbats av cancer, eller om man drabbats av inflammatoriska sjukdomar – typ Crohns sjukdom.

Bakgrund

Beroende på var stomin utförs så har den olika namn och det finns fyra olika varianter beroende på vars operationen måste utföras – om det är exempelvis tjocktarmen eller urinblåsan. Dessa har också olika namn. Operationen är relativt enkel och går kortfattat till så att den friska delen av tarmen fästs i öppningshålet i buken, vilket gör att kroppens avfall kan passera ut genom denna öppning och fångas upp av ett stomibandage. Är du nyfiken på de olika typerna av operationen så gå in och läs mer på www.manlighälsa.se om stomi.

Vem får göra operationen

Operationen görs som vi nämnde i inledningen vid medicinska tillstånd då situationen kräver att man åtgärdar det för att hälsan ska kunna säkerställas. De vanligaste tillstånden som kräver en stomioperation är tjocktarmscancer, ändtarmscancer, tumörsjukdomar och avgränsad tarmdöd, vilket betyder spontan vävnadsdöd – detta kan uppstå vid tarmvred. (Källa Wikipedia).

Operationen – fördelar och möjliga komplikationer

Att göra en stomioperation är något som kommer att påverka livet för den opererade på många sätt. För många blir det en nystart i livet eftersom man efter de problem som de sjukdomar som kräver en operation försvunnit, kan återgå till ett normalt liv genom att kraft och ork kommer tillbaka. Har man tur så kan det också vara så att operationen inte måste vara permanent. Det kallas att operationen är planerad att ”nedläggas”, då man ämnar att i senare skede återansluta tarmslingan i buken för att då kunna återfå normal tarmfunktion.Det ska dock kommas ihåg att det är en operation som förändrar det fysiska livet väsentligt, även om det idag finns moderna verktyg för att kunna leva ett normalt liv. Det kan kännas pinsamt och obekvämt, inte minst i sociala sammanhang när man kanske oroar sig för läckage och att det ska lukta från stomipåsen. Men efter en operation får man stöd och råd från en stomiterapeut som kommer lära ut om skötsel, hygien och även ge kostråd. Detta kan du läsa mer om på Vårdguiden.