När vi pratar om hälsa på ett bredare sätt idag är det ofta det yttre och fysiska som omnämns. Vi talar om att det är viktigt att träna och motionera samt att det har en implicit inverkan på vårt psykiska välmående. Den psykiska hälsan är en aningen mer latent fråga eftersom det är få som öppet visar eller medger att de skulle dras med mentala problem. Det uppfattas kanske som om man är en svag människa vilket är en befängd tanke. Sanningen är att de flesta människor i Sverige dras med psykiska problem eller får uppleva en personlig kris som har en direkt inverkan på det sociala vardagslivet och arbetet.NedstämdAtt definiera psykisk ohälsa är svårt eftersom det inbegriper både smärre psykiska sjukdomar såsom lätt depression eller panikattacker och allvarligare psykiska symtom och diagnosticerade störningar. De vanligaste psykiska åkommorna i dagens moderna värld är ängsla, oro, ångest (panikångest) och sömnbesvär. Fenomenet stress som en produkt av de fyra föregående bör också inkluderas. Samtliga symtom har enligt sajten www.suntliv.nu ökat bland alla åldersgrupper upp till pensionärer under de senaste åren. I synnerhet är det hos gruppen unga vuxna och specifikt korttidsutbildade kvinnor som besvären är som mest påtagliga.Det finns många orsaker till psykisk ohälsa. Arbetet är en vanlig källa där folk ofta får mycket att göra inom knappa tidsramar och klappar ihop mentalt på grund av den höga belastningen. På samma sätt är det negativt att ha för lite att göra på arbetet eller att man får känslan att ens arbete inte är betydelsefullt för företaget eller ändamålet man arbetar med. Ekonomiska aspekter såsom för lite i lön, anställningstrygghet och rädslor för att förlora jobbet bidrar i allra högsta grad till ångest, oro och stress.Socialt är det viktigt att vi känner oss älskade och uppskattade av vår familj och våra medmänniskor. Allt det social med nätverket av vänner och bekanta måste klaffa och balansen mellan privat- och yrkesliv måste vara jämn. Många personlighetskriser utlöses på grund av att relationer och separationer blir för hastiga och abrupta. Man måste få tid att bearbeta saker så att hjärnan helt enkelt hinner med.När det gäller att lindra och behandla psykiska påfrestningar och besvär som kan uppstå i yrkeslivet och privat så finns det mycket man kan göra på egen hand om du bedömer att problemet inte är av för grav betydelse. Meditationstekniker och Yoga är några sätt som används i stor utsträckning i Sverige, i synnerhet i storstäderna. Det finns också en hel del råd och rön från 1177 Vårdguiden för olika avslappningstekniker för huvud, axlar och kropp. Samtliga guider finns att läsa mer om på www.1177.se.När det gäller psykiska besvär som potentiellt skulle kunna vara av mer allvarlig karaktär är terapi den vanligaste och effektivaste behandlingen i många lägen. Det finns många olika sorters terapimodeller men det övergripande syftet för de flesta är att man skall må psykiskt bättre. En vanlig terapisession består av att man träffar en terapeut som antingen är psykolog eller utbildad terapeut för ett givet område såsom arbete eller privatliv. Meningen är att man som patient/klient skall få prata ut och lätta på tankarna eller erfarenheterna som kan vara upprinnelsen till de psykiska problemen.