MagoperationMagsäcksoperation eller gastrisk bypass är en operation som människor gör i främsta syfte av att gå ner i vikt då ens vikt kanske är skadlig för hälsan. Kortfattat så går operationen ut på att man endera förminskar magsäcken väsentligt, eller helt enkelt kopplar förbi magsäcken så att istället tunntarmen kopplas till en ficka strax efter matstrupen.

Bakgrund

I dagens samhälle så har vi under ett antal år upplevt att fetma och övervikt blivit ett allt större problem. Till följd av detta så drabbas i högre utsträckning fler av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Gastrisk bypass är ett sätt att behandla fetma. Att beräkna övervikt gör man bland annat genom BMI, men givetvis också genom mer avancerade metoder för att säkerställa att man kan göra operationen. Det finns idag flera olika typer av gastrisk bypass som används i olika situationer – någon kanske har kraftig övervikt och således behöver en viss variant. Informationen är hämtad från Vårdguiden, 1177.

Vem får göra operationen

Det finns en rad kriterier och riktlinjer för att få göra en magsäcksoperation. Det första riktvärdet är att personen i fråga ska ha ett BMI som ligger på 35 eller högre. Vanligtvis brukar man prata om att BMI-gränsen för fetma börjar vid 30. Man ska dock komma ihåg att BMI bara för sig, bara ger en riktlinje. Är du exempelvis en person med mycket muskler så kommer troligtvis ditt BMI ligga högre vad det egentligen är.

För att få göra en operation så måste man även ha försökt gå ned i vikt under kontrollerade former av läkare eller kostrådgivare. Har man följt en angiven plan, men ändå misslyckats med detta så kan det bli aktuellt med operation. Patienten får heller inte ha andra sjukdomar som orsakar övervikten, exempelvis hormonsjukdomar som påverkar vikten. Inte heller några andra psykologiska eller medicinska hinder får finnas innan operationen eftersom det är ett livslångt åtagande med uppföljningar, och anvisningar om kost, motion och medicinska frågor.

För att få göra operationen får man heller inte ha ett narkotika- eller alkoholmissbruk, och det är rökstopp minst en månad innan operationen.

Informatinen hämtad från Wikipedia.

Operationen – Fördelar och möjliga komplikationer

Själva operationen genomförs ungefär som följer; endera som vanlig kirurgi eller genom titthålskirurgi där en liten del av magsäcken sys ihop till en ficka som rymmer ungefär 1,5 deciliter, följt av en kapning av tunntarmen som därefter sys fast i nämnda ficka och till sist avslutas med att tolvfingertarmen sys fast cirka en och en halv meter ned efter tunntarmen. Operationen tar upp till tre timmar att genomgå.

Fördelarna är stora för de som genomgått denna operation. I och med att man bara kan äta 1,5-2 deciliter mat så kommer viktminskningen att starta omgående efter operations genomförande. Många tappar inom ett par år hela 30% av sin vikt och således kan man leva ett hälsosammare liv. De komplikationer man kan räkna med är först och främst en invänjningsperiod där man kan uppleva en del illamående, tarmvred och så vidare, om man äter för hastigt och mycket. I olyckliga fall så kan det uppstå läckage i magsäcken, och ingreppet behöver då göras om.