Hysterektomi är en vanlig operation där livmodern avlägsnas endera vaginalt eller genom ett snitt i buken. Äggstockar och äggledare lämnas kvar om det är möjligt och ibland kan kvinnorna även behålla sin livmodertapp.

Bakgrund

Vanliga orsaker till att livmodern behöver opereras bort är bland annat livmodercancer, myom, framfall eller rikliga blödningar. Vid cancer tas oftast även äggstockar och äggledare bort.

Operationen – Fördelar och möjliga komplikationer

Det finns olika metoder som används för att avlägsna livmodern. Vid Abdominal hysterektomi görs ett vertikalt eller vågrätt kirurgiskt snitt i buken varigenom livmoder och ibland även äggstockar samt äggledare tas bort. Det är en metod som oftast används om livmodern är förstorad eller vid spridning av sjukdomen i bukhålan. Vaginal hysterektomi innebär att livmodern avlägsnas genom slidöppningen.  Fördelen med denna metod är att bland annat att operationen inte ger några synliga ärr. Laparoskopi-assisterad vaginal hysterektomi är en operationsmetod där man använder sig av laparoskop för att ta bort livmodern. Fakta är hämtad från Landstinget i Jönköpings län.

Enligt Steffan Lundberg, med dr och VD på Gynekologkliniken Stockholm, så är den vaginala hysterektomin att fördra i de fall den är möjlig att tillämpa. Eftersom patienterna återhämtar sig snabbare.

Vanligtvis blir patienterna sövda under operationen men ibland ges ryggbedövning om det bedöms vara bättre för patienten. Som vid alla typer av operationer så finns det risk för komplikationer såsom infektioner i urinvägar eller sårområde, blödningar, skador på tarm och urinvägar. Det kan även hända att den opererade får problem med urinläckage vid ansträngning. Enligt fakta från Helsingborgs lasarett.

Genom hysterektomi får patienterna goda möjligheter att tillfriskna från de sjukdomar som legat till grund för ingreppet.

 

 

I