Sjukvården är en ytterst viktig instans i samhället. Hade vi ingenstans att vända oss när vår hälsa inte är på topp, ja då skulle befolkningsmängden vara avsevärt lägre och folkhälsan skulle med största sannolikhet vara mycket sämre än den är i dagens samhälle.

Sjukvården i allmänhet

Sjukvården är samlingsordet för professionellt omhändertagande av på ett eller annat sätt sjuka eller skadade människor. Hur den är utformad i form av storlek och omfattning bestäms av kommunens landstingsinstans, genom landstingsfullmäktige.

Instanser

Det finns några olika instanser inom sjukvården där olika typer av vård kan fås av personal som är speciellt utbildade inom det område instansen gäller.  Vi räknar nedan upp de två vanligaste instanserna och vad de bland annat inkluderar.

  • Vårdcentraler – Vårdcentraler är instanser, endera på mindre orter som saknar sjukhus, eller något som kompletterar sjukhus på de orter de finns. På vårdcentraler kan enklare undersökningar, provtagningar, sjukgymnastik och allmänsjukvård, med mera ges. Oftast så arbetar förutom exempelvis undersköterskor och sjuksköterskor, här så kallade allmänläkare. Allmänläkarna är de som endera valt att arbeta som allmänläkare, eller som inte har någon specifik inriktning i sitt läkareskap. På vårdcentraler finns ibland också sjukgymnaster och psykologer att tillgå.
  • Sjukhus – På sjukhusen finns egentligen samma sak som på vårdcentraler, men här finns också annan typ av spetskunskap som kanske saknas på vårdcentralerna. Sjukhus har en rad olika avdelningar som behandlar olika typer av åkommor och situationer. På en avdelning finns läkare som är speciellt utbildade inom det mänskliga psyket och beteendet, medan det på en annan plats på sjukhuset finns neurologer – specialister på hjärnan, en tredje plats någon med specialkunskaper inom kirurgi – och så vidare.

Vi tänker i våra artiklar här om sjukvård fokusera på ett antal typer av vanliga operationer som dels kan vara bra att känna till information om, och dels för att det är relativt vanliga ingrepp som därmed innefattar information som eftersöks.