Koncepter kontaktsport är i grunden väldigt enkel. När reglerna och förutsättningarna i en sport betyder att man kan komma i direkt kontakt med andra utövare faller det under begreppet kontaktsporter. Men dessa har i sig vidare indelningar beroende på graden av kontakt man kan förvänta sig.

Fullkontakt

När kontaktmomentet är en väsentlig del av sporten och förutsätter hård kontakt med andra för att kunna utöva sporten är detta ofta något man kallar för en fullkontaktsport. Olika former av kampsport är nog det mest tydliga exemplet på detta och tittar man runt i en kampsportsbutik ser man ofta utrustning som är designad för att hantera denna kontakt med andra utövare och skydda dem från eventuella skador.

Medium kontakt

När kontakten inte är något som mer eller mindre krävs av spelreglerna för att vinna men fortfarande är tillåtet i viss utsträckning har man hamnat i en annan kategori av kontaktsporter. Ishockey är ett väldigt bra exempel av denna typ av kontaktsport då man tekniskt sett inte behöver tackla en motståndare för att kunna göra mål, men det är underförstått av alla på isen att tacklingar förekommer och man behöver lära sig hur man hanterar dem. Skyddsutrustningen kan dock vara mer omfattande i en sport i denna kategori, och är också det i hockeyns fall.

Mild kontakt

Man kan även hitta sporter där det är fullt möjligt att komma i kontakt med andra runtomkring en, men mer som av misstag eller liknande. Tittar man exempel på cykling kan det lätt hända att en cyklist stöter i en annan, men så länge det inte var medvetet eller leder till att någon ramlar är det inga åtgärder som måste tas. Detta är fallet för väldigt många sporter som utövas av många samtidigt. Samtidigt finns det dock ofta regler för hur hård kontakt med andra utövare kan komma att straffas.