NaprapatAlla får vi någon gång problem med någon rygg, ett knä eller smärtande leder. Problem och smärtor som om de är alltför påtagliga måste behandlas för att de ska försvinna. Men det är inte alltid man behöver gå till farbror doktorn.

Det är förstås alltid en bra idé att gå till en läkare när man har besvär som man behöver få diagnostiserade. Vet man dock om vad det är för problem man har, ja då går det att vända sig direkt till den som sedermera kommer att sköta din behandling, istället för att vänta den tid det tar innan du fått en läkartid och den tid det tar innan läkarens remiss har gett dig en tidpunkt för besök, hos exempelvis en naprapat, som vi tänkte berätta lite kort om här. Informationen kommer, om inte annat anges, från naprapatiska.se.

En naprapat kan hjälpa dig till en smärtfri vardag genom ett antal olika typer av behandlingar som utgår ifrån en grundlig identifikation av var smärtan sitter och därefter används lämplig metod – eller flera olika metoder. Det fina med naprapati är att det går att kombinera behandlingstekniker för att uppnå önskat resultat – mildrad eller helt borttagande av smärtan för patienten. De metoder som bland annat används av naprapater är triggerpunktsbehandling, ultraljud och akupunktur – för att nämna några.

Huvudområden för naprapatbehandling

Det finns ett antal områden och åkommor som specifikt med fördel behandlas av en naprapat, vi tänkte räkna upp några av dessa och vilka krämpor som behandlas var.

 • Axlar och skulderparti 
  I axel och skulderpartiet så är det oftast så kallad frozen shoulder, kalkaxel, inklämning och musarm som behandlas.
 • Nacken
  När nacken behandlas så är det oftast för att patienten har migrän, nackspärr eller är allmän stel eller inflammerad i nacken.
 • Ländryggspartiet
  Den som drabbas av ryggskott, diskbråck, ischias eller andra mer allvarliga krämpor bör givetvis besöka en läkare. Men det är naprapaten som kan hjälpa till med behandlingen för att minska obehaget och förhoppningsvis också påskynda läketiden.
 • Armbågar och handleder
  När det gäller behandling av armbågen så är det förstås tennis- och golfarmbåge som är de främsta krämporna. Dessutom så behandlas ofta musarm, som är till följd av att vi arbetar alltmer framför en dator idag och belastning på armar och axlar blir i längden skadlig.
 • Knäna 
  När man behandlar knäna så handlar det uteslutande om ultraljudsbehandling av hopparknä, löparknä och schlatter – vilket i princip är samma sak.
 • Fötterna
  Fötterna är en kroppsdel som har en benägenhet att stöta på trubbel, och konstigt är väl ej det då de dagarna i ända får lyfta hela våra kroppars vikt. Vanligt behandlade problem är hälsporre, hälsenor, benhinnor, stukningar och andra hälskador.

Tidiga åtgärder med rätt behandlingsmetod, minskar risken för besvär som kan bli långvariga. Naprapater lägger stor vikt vid att hitta och åtgärda den bakomliggande orsaken till skadan. Genom individuellt anpassad träning, försöker man också att förebygga eventuella framtida besvär.

Behandlingen hos naprapaten kan bestå utav vanlig klassisk massage till exempel, med kompletterande behandlingar en tid. Träning på egen hand krävs också ofta, vilket brukar vara en korrektiv träning för att rätta till exempelvis muskulaturen, som kanske är försvagad på en sida, samt funktionell träning. Tillsammans kan behandlingar och träning ge ett permanent resultat och med vissa råd och övningar hemmavid, kan förändringen underhållas.

Man kan också få behandlingar i förebyggande syfte hos en naprapat. Då kontrolleras statusen på rörlighet och muskulatur, samt funktion. Utifrån resultatet av dessa, behandlas vid behov för att minska besvären och reducera risken för eskalerande smärta och akuta besvär.