Hälsan är inget man ska ta för givet. Olyckor sker dock varje dag och den som vet precis hur man ska agera kan göra en stor skillnad i inte bara sitt eget utan även andras liv. Att lära sig första hjälpen behöver inte vara svårt eller ta lång tid, men kan vara en av det viktigaste färdigheterna man lär sig i livet.

Hjärt-lungräddning

Hjärt-lungräddning är något man använder när en person drabbats av plötsligt hjärtstopp. Det är viktigt att veta när man ska göra detta och inte, vilket är varför det ofta arrangeras kurser för detta syfte. Det är rekommenderat att gå en riktig kurs för att lära sig detta. Har man svårt att hitta en kan man alltid höra med intresset på ens arbetsplats och kanske företaget är villig att betala för denna tjänst.

Kraftig blödning

Vid kraftiga blödningar är det av yttersta vikt att man agerar snabbt. Har man inte tillgång till ett bandage kan något annat mjukt föremål användas och tryckas mot såret så att blödningen minskar. Kontakta därefter 112 och fortsätt hålla tryck på såret tills en ambulans eller annan räddningspersonal anländer.

Kyla ned brännskada

Brännskador kommer i en rad olika grader och vid de värsta kan man inte göra mycket mer än att kontakta 112. Lättare brännskador kan dock lindras om man vet vad man gör. Börja med att kyla området i 10-15 minuter. Rinnande vatten är praktiskt men om man saknar tillgång till det kan man blöta ett tygstycke med en kall vätska och hålla mot området. Om området är större än en handflata eller det uppstår blåsor bör man uppsöka vård omgående.

Blockering i halsen

Att sätta något i halsen kan vara väldigt farligt. Syrebristen som uppstår när vi inte kan andas kan inom kort orsaka allvarliga skador i hjärnan. Hur man bör agera beror delvis på åldern men är i regel en kombination av slag på ryggen och tryck mot bröst eller buk.