Att arbeta som sjuksköterska innebär att du har hand om vård och olik medicinsk ordination. De patienter som behöver vård ser sjuksköterskan till att de får den vård som behövs. Det är också en hel del administrativa uppgifter för den som arbetar som sjuksköterska. Det kan vara patientjournaler men också att ordna med olika läkemedel på den avdelning man arbetar på. Du kan även få fungera som mentor åt en nyss utbildad sjuksköterska eller de som studerar till detta.

Olika former av anställning

Vanligtvis så kanske man blir anställd hos ett landsting men man kan idag även arbeta inom bemanningsföretag. Om du vill styra mer över din arbetstid och vara mer flexibel så kan detta vara ett gott alternativ för dig. Som anställd av ett bemanningsföretag så arbetar du inom något landsting, inom kommun eller hos någon privat vårdgivare. Skillnaden är bara att du får din lön från bemanningsföretaget. Dina arbetsuppgifter är de samma som du skulle varit landstingsanställd eller anställd av någon kommun.

Specialområden som sjuksköterska

Har du en grundutbildning som sjuksköterska så får du arbeta på någon vårdavdelning eller vårdcentral. Det kan också vara så att du vill arbeta inom äldreomsorg eller på någon privat vårdmottagning. Med en specialistutbildning så finns det kompetens inom något speciellt område. det kan vara Anestesisjukvård vilket innebär att du har speciella kunskaper inom narkos och bedövning. Det kan också vara inom intensivsjukvård, kirurgisk vård, medicinsk vård och vård då det gäller barn och ungdomar.